Kontakt tel.: +48 666 214 420

Zwroty i reklamacje

WYMIANA I ZWROT

1. Konsument ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania (dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy).
Konsument ma w tym czasie prawo do sprawdzenia towaru w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku korzystania z towaru w sposób wykraczający poza wskazany zakres, w szczególności poprzez pozostawienie śladów użytkowania, usunięcie metek oraz oryginalnego pudełka, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.


Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o zwrocie towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może w tym celu skorzystać z załączonego formularza, bądź też wypełnić obowiązek informacyjny w inny sposób (np. pismem wysłanym pocztą bądź pocztą elektroniczną). W celu szybkiego rozpatrzenia sprawy, towar zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wysyłki należy odesłać na adres:


Sklep Babell
ul. Aleksandrowska 24-26
87-100 Toruń

Sklep prosi o dołączenie kopii dowodu zakupu w celu przyspieszenia rozpatrzenia zwrotu, ale nie jest to obowiązkowe.

2. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem i do paczkomatów.

3. W przypadku zwrotu towaru, Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający formularza zwrotu, zabrudzony, uszkodzony lub noszący ślady użytkowania), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

5. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

REKLAMACJE

1. Sklep SKLEP.BABELL.COM.PL, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą fizyczną (sprzedany towar jest niezgody z umową) lub prawną (towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź też istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu), o której Konsument nie wiedział w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zostanie ona stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania towaru. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie Sklepu o wadzie w terminie do 1 roku od daty jej wykrycia. Preferowanym sposobem zawiadomienia jest skorzystanie ze stosowanego formularza dostępnego w serwisie SKLEP.BABELL.COM.PL. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

2. Reklamacje należy składać na adres:

Sklep Babell
ul. Aleksandrowska 24-26
87-100 Toruń


W tym celu można skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj.

3. Jeżeli żądanie złożone przez Konsumenta dotyczy obniżenia ceny towaru, wymiany towaru na nowy, bądź usunięcia wady towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedawca. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem i do paczkomatów.

Formularze do pobrania

Babell Facebook Babell Instagram